تداوی مریضان کرونا به پلازما تیراپی، در #شفاخانه_افغان_میرسی #رایگان📢🚑
هدیه پلازما برای مریضان کرونا COVID19:
اگر شما از مرض کرونا شفایاب کامل شده اید پس شما میتوانید با هدیه پلازما خون تان مریضان مصاب کرونا را کمک نموده تا صحت یاب گردند. چون شما در مقابل مرض مبارزه نمودید وشما حالا در خون تان مواد دفاعی ویا آنتی بادی دارید که این انتی بادی ها هم شما را در مقابل مرض محافظت مینماید و هم به دیگران کمک می کند تا در مقابل این مرض مبارزه کنند.
پلازمای خون چی است؟
‌خون متشکل از دوقسمت مایع , و جامد بوده که قسمت مایع آنرا پلازما و قسمت جامد آ نرا حجرات تشکیل می دهد.قسمت مایع خون که همان پلازما است حاوی آنتی بادی ها در مقابل امراض مختلف بوده که یا بعد از شفایابی از مرض و یا بعد از تطبیق واکسین بوجود میآید.چون تا حال واکسین برای مرض کرونا در جهان تولید نگردیده است بنا سازمان صحی جهان و اداره غذا و دوا آمریکا اهدا پلازما را پیشنهاد نموده که بعد از آزمایشات و تحقیقات موثریت آن تثبیت گردیده است.طوریکه با تطبیق آن برای ۵۰۰۰ مریض میزان تلفات را به ۱۲%و با تطبیق برای ۲۰۰۰۰ مریض میزان تلفات آن به ۸.۶% کاهش داده است.در این تحقیق مریضان شدید و مریضان که در در حالت فوق العاده بحرانی ودر تهدید مرگ قرار داشتند مورد آزمایش قرار گرفتند .این در حالیست که میزان عوارض جانبی شدید تطبیق پلازما تنها یک فیصد بوده که ناچیز میباشد.
‌کدام اشخاص واجد شرایط اهدا پلازما میباشد؟
# اشخاص که حد اقل ۱۴ روز از شفایابی شان از مرض سپری شده باشد
# سند رسمی و معتبر از مبتلا شدن به مرض کرونا را داشته باشند.
# شرایط عمومی برای هدیه نمودن خون را داشته باشند.
کدام مریضان به پلازما ضرورت دارند؟
# تست مرض کرونا شان مثبت باشد.
# سن مریض ۱۸سال باشد.
# در بخش مراقبت های ویژه شفاخانه بستر باشد.
# مصاب شکل شدید ویا شکل تهدید کننده حیات باشد.
طوریکه ذکر گردید مجوز تطبیق این روش تداوی در همان اوایل شیوع مرض توسط سازمان غذا و دوا آمریکا برای داکتران در جهان صادر گردیده ودر کشور ما نیز از آن استفاده گردیده که خوشبختانه شفاخانه افغان میرسی با تطبیق پلازما با در نظر داشت معیارات لازم برای مریضان واجد شرایط نتایج قناعت بخش را حاصل نموده و تلاش می نماید تا مسولیت و سهم خود را در راستای کمک به هموطنان عزیز و نجات جان آنها از این مرض مهلک جهانی ادا نماید.